[:nl]

Wel of niet in de back-up?

Alleen al dit jaar is de back-up met ruim 150% gegroeid. De groei zien wij vooral terug in de opslag van bestanden en in toename van bewaarde e-mails. Houd uw data in bedwang en verwijder overbodige en dubbele bestanden van de server en in uw mailbox.
In het schema boven dit stuk ziet u dat veel bestanden niet geback-upt hoeven te worden. De groene blokken betreffen data die gemakkelijk te vervangen zijn bijvoorbeeld gedownloade gratis software van internet, documenten van derden waar die persoon of organisatie verantwoordelijk voor is zoals bestellijsten en handleidingen van leveranciers. Minder belangrijk maar niet vervangbaar zijn veelal persoonlijke documenten die niet door het bedrijf geback-upt hoeft te worden.
In de oranje vakken zitten documenten die belangrijk of zelfs onmisbaar zijn en alleen met veel tijd en moeite kunnen worden vervangen. Zoals het opnieuw moeten schrijven van handleidingen of een calamiteitenplan voor kantoor of werkplaats. Voor deze documenten is het van belang dat volledige en definitieve versies schema_belangrijkheid_bestand2.1mee moeten gaan in de back-up. Onmisbaar en onvervangbaar zijn bijvoorbeeld de financiële administratie van het bedrijf, contracten en afspraken met opdrachtgevers en leveranciers. Deze bestanden moeten dagelijks worden geback-upt.[:]

Posted in:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *